AUTORI / AUTORI

Ho Y

In Patrick Li

Matija Luk

Rndr studio S.S. stp

Želja autora bila je kreirati novi svojevrsni landmark koji bi dao novu prepoznatljivost budućoj vizuri Rovinja, igrajući se s četiri različite proporcije povijesnih lukova, te vezati se na tradiciju svojevrsnih povijesnih arkada. Ritam lučnih otvora na pročelju podređen je potrebama tlocrtne dispozicije stanova što je dovelo do pojedinih atrofiranih proporcija lukova na pročelju, a to ocjenjivački sud nije ocijenio primjerenim.  Iako je kao genius loci uzet luk, kao jedan od najtipičnijih arhitektonskih elemenata, došlo je do transformacije u proporcijama pojedinih lukova čime je narušen ritam uvođenjem novog elementa koji je bliži perforaciji u masi zida nego samom izvorišnom elementu arhitektonskog oblikovanja.

Autor je odlučio istražiti tipološke mogućnosti organiziranja stanova kao jednoetažnih i dvoetažnih, čime se nastojala ponuditi fleksibilnost u kasnijem korištenju zgrade.

• • •

Il desiderio degli autori era di creare un nuovo punto di riferimento che darebbe una nuova riconoscibilità alla futura visuale di Rovigno, giocando con le quattro diverse proporzioni degli archi storici, collegandosi alla tradizione delle arcate storiche. Il ritmo delle aperture arcuate sulla facciata dipende dalle necessità della disposizione planimetrica degli appartamenti il che ha portato a singole proporzioni atrofizzate degli archi sulla facciata, ritenuto dalla giuria inadeguato. Anche se l’arco è stato preso come genius loci, come uno degli elementi architettonici più tipici, sono avvenute delle trasformazioni nelle proporzioni di singoli archi il che ha turbato il ritmo di introduzione del nuovo elemento che è più vicino alla perforazione nella massa del muro che non all’elemento originale della formazione architettonica.

L’autore ha deciso di esaminare le possibilità tipologiche dell’organizzazione degli appartamenti come spazi a uno e due piani, cercando di offrire la flessibilità nella fruizione futura dell’edificio.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]