12.

AUTORI / AUTORI   

Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Ivan Jurić, dipl.ing.arh.

Mirjana Radoš, mag.ing.arh.

Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Rad polazi od čitanja rovinjske kuće kao pravilnog volumena s dvostrešnim krovom, kojeg koristi kao oblikovni elementa stambenog dijela objekta. Potez zgrade tako je podijeljen na više manjih cjelina, različite kolorističke obrade pročelja, čime se mjerilo elemenata zgrade uskladilo sa okolnim prostorom. Kameni postament i ožbukano pročelje autor čita kao temeljno načelo arhitektonskog oblikovanja poluotoka. Ocjenjivački sud je posebno pozdravio organizaciju stanova, koji su bilateralno organizirani, što je autor prepoznao kao nužnost s obzirom na orijentaciju zgrade.

Ovako oblikovana zgrada prekrivena je prozračnom opnom, koja formira jedinstveni volumen i omogućuje intervencije na unutarnjem pročelju zgrade, zadržavajući istovremeno traženi kompaktan volumen bez naglašenih istaka.

Premda su opnom postignuti zanimljivi odnosi mjerila i prozirnosti pročelja, ova struktura nije ocijenjena kao kvalitetan doprinos stambenoj namjeni. (SR)

• • •

Il lavoro parte dalla lettura della casa rovignese come un volume regolare con un tetto a due sponde, il quale viene utilizzato come elemento formativo della parte abitativa dell’impianto. L’edificio è diviso in più complessi minori, con la diversa colorazione della facciata, con la quale gli elementi dell’edificio sono stati conformati allo spazio adiacente.

Il piedistallo in pietra e la facciata intonacata vengono letti dall’autore come il principio basilare della formazione architettonica della penisola. La giuria ha lodato in particolare l’organizzazione degli appartamenti, che sono organizzati bilateralmente, il che è stato riconosciuto come una necessità vista la posizione dell’edificio.